LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2017/2018

Upewnij się, czy nie nastąpiły zmiany.  Informacje proszę jeszcze zweryfikować na stronach wybranych szkół lub pod wskazanym numerem telefonu.

 

SZKOŁA

OFERTA EDUKACYJNA PLACÓWKI

 

DANE KONTAKTOWE

I LO

ZSO nr 10

KLASA A POLITECHNICZNA (ENGINEERING)

Przedmioty rozszerzone: j. angielski oraz matematyka, fizyka.
Współpraca z Politechniką Śląską.

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka.

Dodatkowe godziny z fizyki i matematyki.

Przedmioty realizowane dwujęzycznie: fizyka, historia i społeczeństwo.

 

KLASA B MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA (NATURAL SCIENCES)

Przedmioty rozszerzone: j. angielski lub j. francuski lub j. niemiecki oraz matematyka, biologia, chemia. Przedmiot uzupełniający: fizyka chemiczna.

Przedmioty punktowane: j. polski, j. angielski, matematyka/ biologia, chemia/ fizyka.

Przedmioty realizowane dwujęzycznie: biologia, chemia, fizyka chemiczna.

 

Klasa C I (gr.1) EKONOMICZNO-JĘZYKOWA

(ECONOMICAL-LINGUISTIC)

Przedmioty rozszerzone: j. angielski lub j. francuski

lub j. niemiecki, matematyka, geografia.

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka,

geografia

Przedmioty realizowane dwujęzycznie: matematyka, historia

i społeczeństwo.

 

Klasa C II (gr.2) SPOŁECZNO-JĘZYKOWA (SOCIO-LINGUISTIC)

Przedmioty rozszerzone: j. angielski lub francuski lub

j. niemiecki, historia, wos, elementy prawa.

Przedmioty punktowane: j. polski, j. angielski, matematyka,

historia.

Przedmioty realizowane dwujęzycznie: wos, przyroda.

 

KLASA D PRE-IB/MYP (IB PREPARATORY CLASS)

przygotowująca do międzynarodowej matury ( wykładowy j. angielski, wybrane przedmioty realizowane w j. angielskim)

Przedmioty punktowane: j. polski, j. angielski, matematyka, drugi język obcy. Ponadto pisemny i ustny test kompetencji

z języka angielskiego.

W klasie pierwszej PRE-IB realizowany jest program zgodny

z podstawą programową polskiego liceum. Po pierwszej klasie

uczniowie przystępują do właściwego, dwuletniego kursu

kończącego się Maturą Międzynarodową.

W systemie IB uczeń sam wybiera po 1 przedmiocie z 6 grup

przedmiotowych:

Grupa 1: j. polski- poziom wyższy i niższy

Grupa 2: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski.

Grupa 3: historia, geografia

Grupa 4: biologia, chemia

Grupa 5: matematyka

Grupa 6: jeden dodatkowy przedmiot z grupy 2,3,4.

 

Uczeń wybiera nie mniej niż trzy przedmioty na wyższym poziomie i nie więcej niż trzy na niższym poziomie.

Oprócz przedmiotów szkolnych uczeń realizuje program CAS-

Creativity (twórczość), Activity (aktywność), Service (działania

społeczne) - 150 godzin w ramach CAS w trakcie dwóch lat nauki

w programie IB, a także program TOK - Theory of Knowledge

(nauka zasad pisania akademickiego) - 1 godzina w tygodniu.

 

DO WSZYSTKICH KLAS OBOWIĄZUJE TEST

Z J. ANGIELSKIEGO. TERMINY DOSTĘPNE SĄ

NA STRONIE SZKOŁY!

Zimnej Wody 8

tel. 32 231 47 32

www.zso10.gliwice.pl

II LO

ZSO nr3

Klasa A „HUMAN”z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów humanistycznych.

Współpraca z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Śląskiego.

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia.

Przedmioty uzupełniające: przyroda, nauka o społeczeństwie.

Przedmioty punktowane: j. polski, j. angielski, matematyka, historia lub wos.

 

Klasa B i D „BIOLCHEM” z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym

w Katowicach oraz ze Śląskim Ogrodem Botanicznym.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka.

Przedmioty uzupełniające: fizyka doświadczalna, historia i społeczeństwo, podstawy j. łacińskiego.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia.

 

Klasa C „MAT-GEO”z rozszerzonym programem nauczania matematyki finansowej, geografii i j. angielskiego

Współpraca z Wydziałami Matematyki Stosowanej, Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Muzeum Geologii

i ING Bankiem Śląskim.

Przedmioty rozszerzone: matematyka finansowa, geografia,

j. angielski.

Przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce, historia i społeczeństwo, nauka o społeczeństwie.

Przedmioty punktowane: j. polski, j. angielski, matematyka, geografia lub drugi j. obcy.

Wróblewskiego 9

32 231 29 42

www.zso.edu.pl

III LO

ZSTiO

Klasa o profilu dziennikarskim z elementami prawa

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia i wos.

Przedmioty punktowane: j. polski, historia, wos i język obcy

z wyższą oceną.

Przedmioty uzupełniające realizowane w ramach programów autorskich: edukacja prawna i edukacja medialna

Współpraca z Polską Fundacją Dziennikarską Nowe Media.

Warsztaty dziennikarskie w Studenckim Radio Opole, Radio Katowice, CCM, Antyradio, Dzienniku Zachodnim, Gazecie Wyborczej, Nowinach Gliwickich.

 

Klasa o profilu biomedycznym z elementami ratownictwa medycznego

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Hospicjum, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. Warsztaty

w CDSM Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zajęcia terenowe z biologii i ratownictwa medycznego.

Przedmioty punktowane: j. polski, biologia, j. obcy z wyższą oceną oraz matematyka/chemia/fizyka z wyższą oceną.

Przedmioty uzupełniające: elementy ratownictwa medycznego, łacina w zakresie elementarnym.

 

Grupa języka hiszpańskiego zostanie utworzona w przypadku zrekrutowania na nią co najmniej 15-stu uczniów w klasie pierwszej LO.

 

Klasa sportowa o specjalności pływanie i lekkoatletyka

Nabór do klasy prowadzony będzie przy współpracy z klubem pływackim SIKReT Gliwice, zrzeszającym ponad 400 pływaków. Klasa dla zawodników, którzy chcą łączyć treningi sportowe z nauką w klasie o profilu biologiczno-medycznym.

Zawodnicy klubu to Mistrzowie Polski Juniorów, wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski Juniorów, rekordziści Polski oraz członkowie Kadry Narodowej Juniorów w pływaniu.

Szczegółowe informacje i kontakt – mgr Mirosław Witkowski, Kierownik Klubu Pływackiego „SiKReT” Gliwice

http://www.megatiming.pl/news/c2eca0ec-3836-44b6-af8d-79f19c410361
http://www.sikret-plywanie.pl/

Szkoła oferuje dostęp do wszechstronnej bazy sportowej,

opiekę dietetyka i psychologa sportowego, wyjazdy na zawody

i zgrupowania. Możliwość zdobycia wielu uprawnień i kursów.

REKRUTACJA

Warszawska 35

32 231 36 12

www.zsoit.eu

 

LOKALIZACJA

szkoły od IX br.

Ul. SYRIUSZA 30

32 234 41 13

www.zsoe.gliwice.pl

IV LO

 

Klasa A - Grupa Ekonomiczno-społeczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, wos, język angielski lub niemiecki.

Język do wyboru: angielski, niemiecki lub francuski.

Dodatkowo szkoła oferuje zajęcia o różnorodności biologicznej

i jej znaczeniu dla życia na ziemi.

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy (realizowany

w gimnazjum, jako pierwszy), matematyka, geografia.

 

Klasa A - Grupa Politechniczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski lub niemiecki (do wyboru), fizyka, informatyka.

Języki do wyboru: angielski, niemiecki lub francuski.

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy (realizowany

w gimnazjum, jako pierwszy), matematyka, fizyka lub informatyka.

 

Klasa B Medyczna z elementami wiedzy o technikach i aparaturze diagnostycznej.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski.

Języki do wyboru: angielski, niemiecki lub francuski.

Dodatkowo szkoła oferuje zajęcia w zakresie technik i aparatury diagnostycznej w aspekcie fizyki oraz naukę języka łacińskiego.

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy (realizowany

w gimnazjum, jako pierwszy), matematyka, biologia lub chemia.

                                

Klasa C Humanistyczno-biologiczna z elementami warsztatu dziennikarskiego.

Grupa humanistyczna.

Przedmioty rozszerzone: język polski, j. angielski, historia.

Języki do wyboru: angielski, niemiecki lub francuski.

Dodatkowo zajęcia z warsztatu dziennikarskiego.

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy (realizowany

w gimnazjum, jako pierwszy), matematyka, historia lub biologia.

Grupa humanistyczno-biologiczna.

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia, biologia.

Języki do wyboru: angielski, niemiecki, francuski.

Przedmioty punktowane: j. polski, język obcy (realizowany

w gimnazjum jako pierwszy), matematyka, historia lub biologia.

Kozielska 1a 32 231 32

www.zsonr1.gliwice.pl

V LO

ZSO nr11

Klasa IA Medyczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologa, j. obcy uwzględniony, jako pierwszy na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Klasa IB Dwujęzyczna Matematyczno – fizyczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, trzeci przedmiot do wyboru ( geografia lub informatyka).

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

uwzględniony, jako pierwszy na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Dodatkowym kryterium naboru do klasy dwujęzycznej będzie sprawdzian z języka angielskiego.

W tej klasie będzie zwiększona ilość godzin języka angielskiego. Niektóre przedmioty będą nauczane dwujęzycznie.

 

Klasa IC Matematyczno – fizyczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, trzeci przedmiot do wyboru (geografia lub informatyka).

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

uwzględniony, jako pierwszy na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Klasa ID Humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, wos.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia, j. obcy uwzględniony, jako pierwszy na świadectwie ukończenia, matematyka.

Pierwszy język nauczany to język angielski, natomiast drugi do wyboru (j. niemiecki lub j. francuski) o zróżnicowanym poziomie zaawansowania.

Górnych Wałów 29

32 231 07 93

 

www.vlo.gliwice.pl

VI LO

Nie ma naboru do klas.

 

 

VII LO

ZSO nr4

Klasa IA Humanistyczna z elementami wiedzy o mediach

Klasa pod patronatem Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia,

j. angielski.

W klasie realizowane są zagadnienia z zakresu dziennikarstwa, filmoznawstwa, teatrologii i reżyserii.

Uczniom proponowane są koła plastyczne, sportowe i teatralne „RING”.

 

Klasa IB Politechniczno- menadżerska

Klasa pod patronatem Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. angielski.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia,

j. angielski.

W klasie tej realizowane są również dodatkowe zagadnienia

z przedsiębiorczości.

Szkoła oferuje uczniom możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka

i taniec).

 

Klasa IC Biologiczno-chemiczna

Klasa pod patronatem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W oddziale realizowana jest innowacja pedagogiczna „Elementy farmakologii i kosmetologii”. Uczniowie będą również uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, chemia.

Uczniowie wszystkich oddziałów mogą brać udział w zajęciach przygotowujących do matury.

Orląt Śląskich 25

32 279 59 75

www.zso4.gliwice.pl

VIII LO

ZSO nr5

Klasa ogólna z elementami psychologii (integracyjna)

Pod patronatem SWPS (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej) Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, wydziału zamiejscowego w Katowicach.

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy oraz dwa przedmioty do wyboru z puli: matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, informatyka.

Przedmioty rozszerzone: j. obcy ( angielski lub niemiecki),

j. polski oraz dwa przedmioty do wyboru.

Przedmioty uzupełniające: podstawy psychologii, historia

i społeczeństwo.

 

Klasa sportowa

Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych prowadzonego przez GKS Piast Gliwice. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc, o kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz wynik egzaminu gimnazjalnego.

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy oraz dwa przedmioty do wyboru z puli: matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, informatyka.

Przedmioty rozszerzone uczniowie wybierają po pierwszym semestrze, które są wprowadzane w klasie drugiej.

Przedmioty uzupełniające: retoryka, psychologia sportu, historia i społeczeństwo, matematyka stosowana.

Sikornik 34

32 232 25 01

zso5.gliwice.pl

IX LO

Zespół Szkół Specjalnych

Szkoła dla uczniów z niepełnosprawnością:

ruchową, wzroku, słuchu, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera. Dokumenty do pobrania na stronie szkoły.

Dolnej Wsi 74

32 231 32 22

www.zszs-gliwice.pl

XI LO

ZSTI

Klasa o profilu sportowym - Piłka siatkowa dziewcząt

i chłopów

Klasa powstaje po patronatem klubu SIKRET Gliwice.

W przypadku zakwalifikowania kandydatek i kandydatów na podstawie wyników testów i wyników nauczania oraz podjęcia nauki w XI LOS, będą mieli oni zapewnione korzystanie

z obiektów sportowych: hala sportowa z 3 boiskami treningowymi, siłownia, sala fitness, sala sportowa 20m x 12m, zajęcia treningowe z trenerami klubowymi.Terminy konsultacji sprawnościowych i inne dokumenty, które należy złożyć oraz dane osób do kontaktu dostępne są na stronie szkoły.

Przedmioty rozszerzone: biologia, j. angielski, w-f.

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, biologia.

 

Klasa o profilu sportowym - Piłka ręczna dziewcząt

Przy LOS funkcjonuje Ośrodek Szkolenia w Piłce Ręcznej dziewcząt.

Terminy naboru i inne dokumenty, które należy złożyć oraz dane osób do kontaktu można znależć na stronie szkoły.

Przedmioty rozszerzone: w-f, j. angielski, biologia.

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, biologia.

Przedmioty uzupełniające: psychologia w sporcie

i korespondencja sztuk.

Dla kandydatów obu klas przeprowadzane są testy umiejętności sportowych (terminy dostępne są na stronie szkoły).

Chorzowska 5

32 230 68 31

www.zsti.gliwice.pl