OFERTA TECHNIKA

Upewnij się, czy nie nastąpiły zmiany.  Informacje proszę jeszcze zweryfikować na stronach wybranych szkół lub pod wskazanym numerem telefonu.

 

Technikum nr 1

w Zespole Szkół Techniczno- Informatycznych
(ul. Chorzowska)

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka oraz:

 • Technik informatyk (2 oddziały) – informatyka
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego- fizyka

(nabór również do Liceum sportowego NR XI- informacje w ofercie LO)

rozszerzenia:

technik: matematyka/fizyka

LO-angielski/biologia

 

Technikum nr 2

w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym–GCE
(ul. Okrzei)

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka oraz:

 • technik mechanik – informatyka, fizyka
 • technik mechatronik – informatyka, fizyka
 • technik ochrony środowiska – biologia, chemia
 • technik analityk -biologia, chemia
 • technik usług fryzjerskich – plastyka, zajęcia techniczne

(nabór również do Szkoły Branżowej I stopnia)

 

Technikum nr 3

w Zespole Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących
(ul. Warszawska)

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka oraz:

 • technik informatyk – informatyka lub fizyka
 • technik logistyk – geografia lub biologia
 • technik spedytor – geografia lub biologia
 • technik elektryk-informatyka lub fizyka
 • technik elektronik-informatyka lub fizyka

(proponują nabór rocznika 2000 do LO klasy pływackiej-informacje w ofercie LO)

 

Technikum nr 4

w Zespole Szkół Budowlano – Ceramicznych (ul. Bojkowska)

Przedmioty punktowane: j.polski, j.obcy, informatyka oraz matematyka lub biologia lub plastyka lub technika (najlepsza ocena)

 • technik budownictwa z elementami budownictwa energooszczędnego,
 • technik urządzeń i systemów energii odnawialnej
 • technik architektury krajobrazu z elementami florystyki,
 • technik geodeta z profesjonalnymi pomiarami satelitarnymi.

Szkoła Branżowa I stopnia ZSB-C

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z elementami ocieplenia budynków,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych z elementami instalacji energetyki odnawialnej.

 

Technikum nr 5

w Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego nr 1 (ul. Kozielska)

Przedmioty punktowane:j. polski, j. obcy, oraz fizyka lub informatyka lub matematyka (najlepsza ocena- II zajęcia wybrane) oraz biologia lub geografia lub WOS (najlepsza ocena- III zajęcia wybrane)

 • technik handlowiec spacjalizacja e-commerce, grafika komputerowa
 • technik ekonomista
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik kelner- specjalizacja barman-barista,menager gastronomii
 • technik obsługi turystycznej
 • technik hotelarstwa

 

Szkoła Branżowa I stopnia w CKZiU

 • sprzedawca
 • kucharz
 

Technikum nr 7

w Zespole Szkół Samochodowych (ul. Kilińskiego)

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka oraz technika lub informatyka

 • technik pojazdów samochodowych (2 oddziały)
 • technik mechanik lotniczy

nabór również do Szkoły Branżowej I stopnia

 

Technikum nr 8

w Zespole Szkół EkonomicznoTechnicznych  (ul. Sikorskiego)

Przedmioty punktowane -  j. polski, j. obcy, mateamtyka oraz geografia ( w klasach sportowych wynik testu sprawnościowego)

 • technik ekonomista ze specjalnością policyjno-prawną - klasa o profilu policyjnym,
 • technik organizacji reklamy,
 • technik logistyk ze specjalnością wojskową - klasa o profilu wojskowym,
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej .